PROJEKT MARLEY PODPORUJE GLOBÁLNÍ OCHRANU LESŮ

Nákupem výrobku House of Marley příspívá na zasazení jednoho stromu.

Abychom pomohli vysazení stromů po celém světě, jsme partneři s OneTreePlanted.org. Více informací na OneTreePlanted.org.

K dnešnímu dni, projekt Marley zasadil:

242 200 stromů

PROJEKT MARLEY

House of Marley + ONE TREE PLANTED PARTNERSHIP

6 důvodů proč podporovat znovuzalesňování

Čistý vzduch

Stromy čistí vzduch, který dýcháme.

FILTRACE VODY

Stromy pomáhají filtrovat vodu, kterou pijeme.

BIODIVERZITA

Stromy poskytují zázemí pro více než 80% živých druhů Země.

KLIMA

Stromy pomáhají regulovat naše klima a sekvestrují 20% uhlíku z naší atmosféry.

SOCIÁLNÍ DOPAD

Stromy pomáhají zajistit práci pro více než 1,6 miliardy lidí na této planetě.

ZDRAVÍ

Stromy zásadně přispívají k duševní a fyzické pohodě. Jeden ze čtyř léčivých přípravků pochází ze stromů a jiných rostlinných živočichů.